Farnost Český Merán
oficiálně:

Římskokatolická farnost Sedlec - Prčice

Od 1. července 2009 do ní byly sloučeny farnosti:Arnoštovice a Červený Újezd
Administrátor farnosti:P. Mgr. Martin Vlček,607 680 782,317 834 208

Pokud se vám tato stránka nepřesměrovala na hlavní stránku farnosti (index.php), můžete tak udělat ručně, nebo kliknětě na odkaz hlavní stránka farnosti.