Svět prázdných zpovědnic je předsíní pekla

Res Claritatis MONITOR, 15. leden 2017

 Úkolem pastýřů je hlásat pravdu, ne ji zamlžovat ve jménu falešného soucitu. Přivádět hříšníky k pokání, nikoli k sebeobhajobě, vychovávat jejich svědomí, ne je chlácholit rozmělňováním norem.

Číst dál: Naslouchat nestačí

V době příprav významné římské konference o Africe její hlavní organizátor, nigerijský otec Paulinus Odozor, řekl, že problematika podávání svatého přijímání rozvedeným a občansky nově sezdaným katolíkům, jež byla vyvolána exhortací Amoris laetitia, je v Africe vyřešena – a odpověď zní „ne“.

Číst dál: Problémy ohledně pojetí eucharistie v Amoris laetitia jsou v Africe vyřešeny

Chvála Kristu, dobrý den, Zveme Vás na další setkání NOPRu.

V neděli dne 23.4.2017 ve 14:00 nás na faře v Sedlci (farnost Sedlec-Prčice) navštíví Jakub a Petra Křížovi a budou přednášet na téma: Komunikace v manželství. Více informací najdete na plakátku http://farnost-cesky-meran.cz/xd/nopr_20170423.pdf
Pokud víte o někom, koho by dané témata zajímala, prosím, přeposílejte pozvání dál.

Za přípravný tým NOPRu:
Peter, Jitka a Míra, Štěpánka, Honza, o.Martin a další

Velikonoční triduum ve farním kostele v Sedlci:

13. 4. Zelený čtvrtek
   18:00 Památka Poslední večeře Páně

14. 4. Velký pátek
   15:00 Křížová cesta v kostele
   16:00 Velkopáteční obřady

15. 4. Bílá sobota
   8:00-12:00 Bdění u Božího hrobu
   20:00 Velikonoční Vigilie

16. 4. Velikonoční neděle - Slavnost zmrtvýchvstání Páně
   8:00 Červený Újezd
   9:30 Sedlec
   11:00 Arnoštovice
   15:00 Prčice

17. 4. Pondělí Velikonoční
   9:00 Sedlec

Všednodenní mše svaté od 20.2. do 24.2.2017 (od pondělí do pátku, včetně) nebudou.
V sobotu mše svatá (jako obvykle v sudý týden) bude v Arnoštovicich.

V nutných případech prosím kontaktujte farnost Votice: p. Piotr Henryk Adamczyk, http://www.farnost-votice.cz/kontakty

Holandský kardinál říká, že by mohla být zapotřebí papežská encyklika o genderové teorii

Šíření genderové teorie vyvolává zmatek u mnoha katolíků, takže možná bude nutno vytvořit významný dokument, který by uvedl na pravou míru omyly této ideologie, řekl holandský kardinál. Kardinál Willem Eijk z nizozemského Utrechtu řekl, že by „mohla být nutná“ papežská encyklika nebo jiný autoritativní dokument proti šíření nové teorie, že pohlaví může být určeno osobní volbou, a nikoli biologicky.

Číst dál: Willem Eijk: papežská encyklika by mohla být nutná

Vážení rodiče a víkendováci,

s radostí Vás zdravíme a zveme Vás již na III. Víkendovku v roce Tajemství mezi mužem a ženou na základě Teologie těla J.P.II., je prodloužena o jeden den za účelem společného prožití zimních radovánek. Účastníci mohou přijet ve čtvrtek či v pátek.

Pozvánka s infem v příloze.
Termín: 2. - 5. 2. 2017

Číst dál: pozvání na III. víkendovku (2016-2017)