Všednodenní mše svaté od 20.2. do 24.2.2017 (od pondělí do pátku, včetně) nebudou.
V sobotu mše svatá (jako obvykle v sudý týden) bude v Arnoštovicich.

V nutných případech prosím kontaktujte farnost Votice: p. Piotr Henryk Adamczyk, http://www.farnost-votice.cz/kontakty