Velikonoční triduum ve farním kostele v Sedlci:

13. 4. Zelený čtvrtek
   18:00 Památka Poslední večeře Páně

14. 4. Velký pátek
   15:00 Křížová cesta v kostele
   16:00 Velkopáteční obřady

15. 4. Bílá sobota
   8:00-12:00 Bdění u Božího hrobu
   20:00 Velikonoční Vigilie

16. 4. Velikonoční neděle - Slavnost zmrtvýchvstání Páně
   8:00 Červený Újezd
   9:30 Sedlec
   11:00 Arnoštovice
   15:00 Prčice

17. 4. Pondělí Velikonoční
   9:00 Sedlec